Zakres czynności notarialnych reguluje art. 79 ustawy z 14 lutego 1991 r. "Prawo o notariacie" (Dz. U nr 42 poz 369). Zgodnie z przepisami w/wym ustawy Notariusz dokonuje następujących czynności:

  1. sporządza akty notarialne,
  2. sporządza poświadczenia,
  3. doręcza oświadczenia,
  4. spisuje protokoły,
  5. sporządza protesty weksli i czeków,
  6. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
  7. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  8. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  9. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
Notariusz udziela ponadto bezpłatnych informacji w zakresie czynności notarialnych dokonywanych w ramach Kancelarii.