Na koszt dokonania czynno軼i notarialnej sk豉da si:

a) wynagrodzenie notariusza - taksa pobierana przez notariusza i okre郵ona w rozporz康zeniu Ministra Sprawiedliwo軼i z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r.) z p騧n. zmianami.

Notariuszowi za dokonanie czynno軼i przys逝guje wynagrodzenie okre郵one na podstawie umowy ze stronami czynno軼i, nie wy窺ze ni maksymalne stawki taksy notarialnej w豉軼iwe dla danej czynno軼i okre郵one w w/ym rozporz康zeniu

3. (1) Maksymalna stawka wynosi od warto軼i:
  1. do 3.000 z - 100 z;
  2. powy瞠j 3.000 z do 10.000 z - 100 z + 3 % od nadwy磬i powy瞠j 3.000 z;
  3. powy瞠j 10.000 z do 30.000 z - 310 z + 2 % od nadwy磬i powy瞠j 10.000 z;
  4. powy瞠j 30.000 z do 60.000 z - 710 z + 1 % od nadwy磬i powy瞠j 30.000 z;
  5. powy瞠j 60.000 z do 1.000.000 z - 1.010 z + 0,4 % od nadwy磬i powy瞠j 60.000 z;
  6. powy瞠j 1.000.000 z do 2.000.000 z - 4.770 z + 0,2 % od nadwy磬i powy瞠j 1.000.000 z;
  7. powy瞠j 2.000.000 z - 6.770 z + 0,25 % od nadwy磬i powy瞠j 2.000.000 z, nie wi璚ej jednak ni 10.000 z, a w przypadku czynno軼i dokonywanych pomi璠zy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepis闚 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadk闚 i darowizn nie wi璚ej ni 7.500 z.

b) oraz podatki (podatek od czynno軼i cywilnoprawnych, podatek od spadk闚 i darowizn oraz VAT) i op豉ty s康owe, kt鏎e notariusz z mocy prawa pobiera, jako p豉tnik.